Přehled vybraných referencí digitalizace a skenování

Toto jsou vybrané reference na partnery z České Republiky, pro které zajišťujeme služby skenování a digitalizace. Na jiném místě uvádíme reference na partnery, kteří využívají naše služby v oblasti zpracování a zpřístupnění dat.

Národní knihovna ČR, Praha

 • Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha

Národní muzeum, Knihovna Národního muzea

 • Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.
 • Digitalizace a zpřístupnění kramářských tisků. Technické řešení digitální knihovny „Špalíček“ – Otevřené badatelské prostředí pro kramářské tisky.

Kancelář Poslanecké sněmovny ČR, Parlamentní knihovna

 • Digitalizace a tvorba plných textů historických dokumentů (tisků psaných švabachem) z majetku NK ČR pro projekt Digitální knihovna České sněmy. Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů včetně plných textu.Jednalo se o jazykově české artikule z období 1700 – 1823.

Vědecká knihovna v Olomouci

 • Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Ministerstvo obrany ČR, Vojenský historický ústav

 • Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Národní archiv, Praha

 • Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Univerzita Karlova v Praze

 • Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Muzeum Brněnska

 • Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Národní lékařská knihovna

 • Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Západočeské muzeum v Plzni, knihovna

 • Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Galerie Středočeského kraje (dříve České muzeum výtvarných umění)

 • Online průvodce po sbírkách GASK.
 • Digitalizace části obrazů.
 • Technické řešení aplikace: Zpracování a hromadné konverze obrazových dat, exporty existujících popisných dat GASK (dříve ČMVU) ze systému DEMUS, hromadné zpracování popisných dat pro prezentační účely, zhotovení a provoz rešeršního a publikačního systému Sbírky on-line.


Další vybraní partneři, pro které jsme realizovali digitalizaci historických dokumentů:

Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž
Cisterciácké opatství Vyšší Brod
Historický ústav AV ČR
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Karlovarské minerální vody
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Městské muzeum Horažďovice
Moravský zemský archiv v Brně
Muzeum Českého ráje v Turnově
Muzeum Jindřichohradecka
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Národní divadlo
Národní technické muzeum
Oblastní muzeum v Lounech
Regionální muzeum Chrudim
Regionální muzeum v Litomyšli
Regionální muzeum v Mikulově
Rodinný pivovar BERNARD
Severočeské muzeum v Liberci
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě