Manuscriptorium

Jedním z významných projektů, který vzniká v těsné spolupráci přímo s Národní knihovnou České republiky, je Manuscriptorium – databáze zpřístupňující desetitisíce bibliografických záznamů o historických dokumentech a stovky plných digitálních kopií těchto dokumentů (celkem přes 700 000 obrazů). Manuscriptorium je mimořádný projekt v celoevropském měřítku: využívá pokrokových a nezávislých technologií k soustřeďování a následném zpřístupňování oborově příbuzných dat z různých zdrojů a je proto partnerem řady evropských institucí a významných projektů příbuzných oborů.

V rámci projektu Memoriae Mundi Series Bohemica společnost AiP Beroun prováděla digitalizaci, archivaci i zpřístupnění historických dokumentů. Tento projekt byl jedním ze dvou kladně hodnocených projektů z celého rozsáhlého projektu UNESCO Memory of the World. Některé metodiky vyvinuté společností AiP Beroun přijalo posléze UNESCO jako doporučení pro tento projekt.

V rámci projektu VISK6 Ministerstva kultury České republiky provádí společnost AiP Beroun práce pro desítky knihoven, muzeí a archivů ČR.

Naše zkušenosti v oblasti digitalizace a zpřístupnění historických fondů jsou využívány v řadě evropských projektů. Byli jsme technickým koordinátorem projektu EU s názvem ENRICH.  Jedná se o projekt dvacítky důležitých evropských paměťových institucí s cílem soustředit dostupný digitalizovaný materiál a vytvořit na platformě Manuscriptoria nejvýznamnější evropskou digitální knihovnu oblasti historických fondů. Koordinátorem projektu byla Národní knihovna ČR. V současné době jsme zapojení opět jako technický partner do projektu s názvem ETNOFOLK, který řeší ochranu a uchování kulturního dědictví lidové kultury střední Evropy. Koordinátorem projektu je Etnologický ústav Akademie věd

Výsledky práce naší společnosti jsou často následně zapojovány do významných pilotních projektů, dlouhodobě se potvrzuje, že AiP Beroun je schopna nalézat optimální řešení, prosazujeme pokroková řešení, ale využíváme i existující řešení, pokud poznáme, že jsou nejlepší.