Digitalizace a zpřístupnění historických dokumentů v rámci VISK 6

Aktuálně jsme dokončili realizaci několika významných projektů digitalizace v rámci národního programu VISK 6.

Nově zpřístupněné rukopisy Vědecké knihovny v Olomouci
Zpřístupnění rukopisných fondů Vědecké knihovny v Olomouci pokračovalo trojicí kodexů českého původu ze 13.-15. století. Nejstarší z nich je Historia scholastica Petra Comestora, dále jde o zpovědní příručku Raymunda z Pennaforte Summa de casibus poenitentiae a antifonář, rozšířený o další části rovněž pro liturgické užití.

Dvojice graduálů Knihovny Národního muzea
Kolekce digitalizovaných rukopisů uložených v Knihovně Národního muzea byla rozšířena o dva graduály, důležité zejména pro oblast hudební vědy, ale také pro dějiny výtvarného umění. Kodex XIII A 5 je nejspíše českého původu z 15. století, rukopis XIII A 14 byl napsán také v 15. století asi v Bavorsku, snad v premonstrátském klášteře ve Windbergu.

Hudební rukopisy ze sbírek Národní knihovny ČR
Digitalizované hudebniny ze sbírek Hudebního oddělení Národní knihovny ČR pocházejí převážně z poslední čtvrtiny 18. století, eventuálně z první čtvrtiny století následujícího. Z autorů je nejčastěji zastoupen Josef Mysliveček, ale také Wolfgang Amadeus Mozart, Christoph Willibald Gluck a další.

Digitalizace kodexů Národní knihovny České republiky
Největší počet nově zpřístupněných dokumentů je uložen ve sbírkách Národní knihovny ČR. Především jde o středověké rukopisy, doba jejich vzniku sahá od 12. do 15. století. Kromě kodexů, které patřily teologovi Václavu Korandovi mladšímu a staly se součástí univerzitní knihovny snad po jeho smrti v roce 1519, byly digitalizovány také rukopisy z knihovny kláštera v Oseku a z bývalé pražské lobkowiczké knihovny. Po obsahové stránce jde o heterogenní soubor, v němž převažuje literatura teologická, ale jsou zastoupeny také rukopisy liturgické, gramatické, církevně právní, historiografické a sbírky kázání. Pokračovalo rovněž zpřístupnění novověkých rukopisů Slovanské knihovny, zvláště z dřívějších sbírek M. Rešetara a A. D. Grigorjeva.

Digitalizované dokumenty Západočeského muzea v Plzni
Sbírky Západočeského muzea v Plzni jsou mezi nově digitalizovanými dokumenty zastoupeny rukopisy i tisky. V případě rukopisů jde o soubor pěti modlitebních knížek, převážně českého původu z druhé poloviny 18. století, tisky jsou tematicky heterogennější - tři konvoluty obsahují inkunábule i staré tisky vytištěné v Německu, Belgii, Itálii a rovněž dva tisky z oficíny Daniela Adama z Veleslavína.

Digitalizované historické dokumenty jsou nyní k dispozici jak správcům originálů, tak i veřejnosti prostřednictvím digitální knihovny Manuscriptorium.