Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013

14. ročník konference o problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.
Místo konání: Národní archiv v Praze
Termín: 27.11.2013 - 28.11.2013
Účast: O. Čiperová
Příspěvek: Manuscriptorium v roce 2013 - betaverze