Seminář "Gulliver je tady!"

Gulliver je tady!Seminář "Gulliver je tady!" proběhl dne 5.11.2013 v sídle společnosti Albertina icome Praha s.r.o. Účastníky jsme seznámili s naší novou on-line službou Gulliver (on-line katalog, digitální knihovna, virtuální badatelské prostředí), jejími možnostmi a aktuálními implementacemi v našich a partnerských projektech.

Jedná se o vyhledávací a prezentační rozhraní umožňující zpřístupnit koncovým uživatelům digitalizované objekty nebo záznamy nejrůznějších formátů za přijatelný roční paušál. Službu lze snadno nakonfigurovat a přizpůsobit požadavkům zadavatelů. Aplikace včetně dat bude hostována na serverech pod správou AiP Beroun. Vše je tedy k dispozici on-line velmi rychle a bez vedlejších nákladů.