Digitalizace a zpřístupnění historických dokumentů v rámci VISK 6

Digitalizace fondů ve správě Muzea Brněnska pokračovala dalšími středověkými kodexy knihovny kláštera v Rajhradě. Po obsahové stránce jde o rukopisy liturgické (antifonář R 17, pontifikál R 401) a sborníky děl Francesca Petrarky (R 357), k nimž jsou v dalších kodexech doplněny i jiné texty (v R 358 mj. formulářová sbírka Summa Cancellariae Caroli IV., v R 349 mariánská oficia a modlitby).
 

Národní archiv zpřístupnil další část fondu Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech, obsahující tisky z období třicetileté války. Jde jak o letákovou literaturu, tak o knižní publikace. Jednotlivé tituly pocházejí z Německa, Anglie a Itálie z rozmezí let 1626-1635.

Největší část nově zpřístupněných dokumentů představují středověké rukopisy Národní knihovny České republiky. Obsahově jde o díla teologická, filosofická a kazatelská. Řada z nich má vztah k pražské univerzitě: výklad Aristotelových knih De caelo et mundo v kodexu V.E.11 byl v Praze přednášen, bakalář svobodných umění Václav v Praze napsal rukopis VIII.F.20, konvolut VIII.H.32 daroval Karlově koleji císař Karel IV. S českým prostředím souvisí i mystický spis Malogranatum, který napsal neznámý opat zbraslavského kláštera a jehož části jsou opsány v IX.A.7 a VIII.B.30.
 
Z fondu Národní lékařské knihovny Praha se v roce 2013 digitalizoval konvolut T 58 s díly Josefa Schmida Examen chirurgicum a Instrumenta chirurgica, vytištěnými v Augsburgu v roce 1649.