O digitalizaci s AiP Beroun

AiP Beroun poskytuje outsourcingové služby špičkové kvality v oblasti šetrné bezkontaktní digitalizace vzácných dokumentů a zaměřuje se též na vývoj softwarových a hardwarových prostředků v této oblasti.

Máme zkušenosti s digitalizačními projekty, které se zaměřují na velmi cenné historické dokumenty, umělecká díla a další specifické originální a vzácné předlohy.

Digitalizace je prováděna způsobem maximálně bezpečným k originálu. Digitalizační zařízení je vybaveno zvýšenou ochranou proti UV a IR záření. Knižní dokumenty nejsou namáhány ve vazbě.

Níže naleznete ukázky naší práce - dokumentů, které jsme skenovali, zpracovali, archivovali, zpřístupnili online a samozřejmě v pořádku vrátili majiteli.

Knižní dokumenty (rukopisy, vzácné tisky)

Obrazy, veduty a jiná umělecká díla

 • Kay. Statt S.Veit Národní knihovna České republiky, 62.B.107Kay. Statt S.Veit
  Národní knihovna České republiky, 62.B.107
  St. Veit an der Glan na vedutě z Merianova díla Topographia Provinciarum Austriacarum.
 • Karel Malich, Viděl jsem hlavu (1993)Karel Malich, Viděl jsem hlavu (1993)
  pastel, kresba prstem, papír ruční
  České muzeum výtvarného umění
 • Jiří Anderle, Milostná hra v autě (1974)Jiří Anderle, Milostná hra v autě (1974)
  suchá jehla, mezzotinta, papír s vodoznakem (filigránem)
  České muzeum výtvarného umění

Mapy

Staré fotografie, alba, skleněné negativy

 • Skleněné negativySbírka skleněných negativů z 1.pol 20.století
 • Krkonošské muzeum, historická alba fotografiíKrkonošské muzeum, historická alba fotografií