Digitalizace iluminace: "Dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře (před rokem 1500)".

Kutnohorská iluminace byla vydražena 8. prosince 2009 v aukční síni firmy Sotheby´s v Londýně. Galerie Středočeského kraje GASK získala toto dílo mimořádné uměleckohistorické hodnoty za částku 510 000 liber. Pro GASK jsme realizovali digitalizaci tohoto unikátu v naprosto špičkových parametrech za účelem vytvoření záchovné digitální kopie, dle vysokých standardů Národního programu digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA. Dokument je aktuálně zpřístupněn v Manuscriptoriu.