ETNOFOLK uveden jako příkladový projekt

Institut umění - Divadelní ústav vydal v tomto roce pro Ministerstvo zahraničních věcí publikaci s názvem „Podpora kultury z Evropské unie do roku 2020“.

Cílem publikace je představit jednotlivé programy. Pro ilustraci je u každého programu uveden jeden příkladový projekt, který byl v uvedeném programu úspěšně realizován.
V programu Interreg CENTRAL EUROPE byl jako příkladový projekt uveden portál ETNOFOLK, který představuje bohatý zdroj atraktivních a užitečných informací o kulturním dědictví lidové kultury v zemích střední Evropy.

V projektu s názvem ETNOFOLK naše společnost působila jako technický partner.

Projekt, jehož koordinátorem byl Etnologický ústav AV ČR, byl realizován v programovém období 2007 - 2013.

Projekt CENTRAL EUROPE_ETNOFOLK (PDF)