Prezentace Manuscriptoria pro studenty knihovnictví - SOŠ prof. Švejcara v Plzni

Opět po dvou letech jsme na pozvání paní Mgr. Andrey Mařákové ve středu 5.4.2017 navštívili SOŠ prof. Švejcara, kde studují budoucí pracovníci knihoven, muzeí a archivů. Studentům jsme společně se zástupcem Referátu Manuscriptoria NK ČR, panem Tomášem Klimkem, představili sérii přednášek, které se kromě stručných informací o firmě AiP Beroun s.r.o věnovaly především projektu Manuscriptorium.

Digitalizace iluminace: "Dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře (před rokem 1500)".

Kutnohorská iluminace byla vydražena 8. prosince 2009 v aukční síni firmy Sotheby´s v Londýně. Galerie Středočeského kraje GASK získala toto dílo mimořádné uměleckohistorické hodnoty za částku 510 000 liber. Pro GASK jsme realizovali digitalizaci tohoto unikátu v naprosto špičkových parametrech za účelem vytvoření záchovné digitální kopie, dle vysokých standardů Národního programu digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA.

Digitalizační centrum v nových prostorách

Z důvodu rekonstrukce Klementina jsme naše digitalizační centrum přestěhovali do nových prostor na adrese Konviktská 24, Praha 1 (mapa).
Prostory v objektu Konvikt, byly nově adaptovány tak, aby plně splňovaly specifické potřeby specializovaného centra zaměřeného na digitalizaci těch nejcennějších historických dokumentů.

Stránky