Seminář o Gulliverovi v Západočeském muzeu v Plzni

Seminář určený pracovníkům muzeí, galerií a knihoven, na kterém jsme představili novou službu Gulliver, proběhl v příjemném prostředí přednáškového sálu Západočeského muzea v Plzni. V průběhu setkání jsme všem zúčastněným přiblížili funkce nové služby s názvem Gulliver, která slouží k zpřístupnění sbírek on-line.

Děkujeme Západočeskému muzeu v Plzni za vlídné přijetí!

INFORUM 2014

20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích INFORUM proběhne tentokrát v termínu 27.- 28. května 2014 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze.

Gulliver na TV Prima

V sobotu 21.12.2013 ve 20:15 nezapomeňte sledovat na TV Prima film "Gulliverovy cesty".

Co mají společného Oskar, Manuscriptorium a Nobelova cena?

JIKJIU příležitosti zveřejnění nové verze Manuscriptoria si připomeňme i historicky první udělování ceny UNESCO JIKJI (Paměť světa). Právě tato cena je ve svém oboru přirovnávána k Nobelově ceně či Oskarovi. Smyslem ocenění je veřejně připomínat a podporovat záchranu a zpřístupňování kulturního dědictví dochovaného v dokumentech všeho druhu a zdůrazňovat význam, které jako „paměť světa“ má. V roce 2005 porazila Národní knihovna ČR všechny významné knihovnické instituce světa, více než 35 přihlášených organizací.

Stránky