Co mají společného Oskar, Manuscriptorium a Nobelova cena?

JIKJIU příležitosti zveřejnění nové verze Manuscriptoria si připomeňme i historicky první udělování ceny UNESCO JIKJI (Paměť světa). Právě tato cena je ve svém oboru přirovnávána k Nobelově ceně či Oskarovi. Smyslem ocenění je veřejně připomínat a podporovat záchranu a zpřístupňování kulturního dědictví dochovaného v dokumentech všeho druhu a zdůrazňovat význam, které jako „paměť světa“ má. V roce 2005 porazila Národní knihovna ČR všechny významné knihovnické instituce světa, více než 35 přihlášených organizací.

Nová verze Manuscriptoria představena na konferenci AKM

Novou verzi Manuscriptoria jsme představili na 14. konferenci "Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013". 14. konference "Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013" se konala ve dnech 27. a 28. listopadu 2013 v konferenčním sále Národního archivu v Praze a byla věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Seminář "Gulliver je tady!"

Gulliver je tady!Seminář "Gulliver je tady!" proběhl dne 5.11.2013 v sídle společnosti Albertina icome Praha s.r.o. Účastníky jsme seznámili s naší novou on-line službou Gulliver (on-line katalog, digitální knihovna, virtuální badatelské prostředí), jejími možnostmi a aktuálními implementacemi v našich a partnerských projektech.

Stránky