Digitalizované kodexy Vědecké knihovny v Olomouci

AiP Beroun zajistila v rámci projektu VISK 6 digitalizaci devíti středověkých rukopisů z fondu Vědecké knihovny v Olomouci. Po obsahové stránce jde o rukopisy kazatelské, teologické, biblické a liturgické, v jednom jsou zapsány soubory listů sv. Jeronýma. Všechny kodexy jsou českého původu z doby od počátku 14. do druhé poloviny 15. století, zčásti s výzdobou iniciál.

Digitalizované dokumenty jsou přístupné v Manuscriptoriu.