Reference - on-line zpřístupnění

Toto je krátký výběr z obsahově rozdílných projektů které realizujeme pro naše partnery.

Projekt Manuscriptorium vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických knižních fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Tyto historické zdroje, jinak rozptýlené v různých digitálních knihovnách po celém webu, jsou nyní dostupné v jednotném rozhraní digitální knihovny Manuscriptorium. Služba poskytuje snadný přístup k více než 5 milionům digitálních obrazů.

Cena UNESCO Jikji 2005 pro Národní knihovnu

Portál ETNOFOLK soustřeďuje a prezentuje informace o tradiční lidové kultuře ve střední Evropě a jejím využití v současnosti.
(AiP Beroun projekt koordinuje po technické stránce a zároveň připravuje jednu jeho součást - "Znalostní bázi" agregující informace o lidové kultuře z akademických pracovišť etnologických ústavů ve střední Evropě.)

Internetová knihovna, ve které najdete digitální kopie kramářských tisků ze 17.–19. století. Umožňuje prohlížet a prohledávat téměř 4000 drobných tisků a špalíčků – podomácku vázaných knížek kramářských písní, modliteb a dalších tisků.

Projekt digitálního katalogu sbírek ČMVÚ (dnes GASK) – „Sbírky online“ – představuje široké veřejnosti bohatství sbírkových fondů, které bylo možno naposledy spatřit v ucelené podobě ve stálé expozici v šedesátých letech minulého století.

Digitalizace a zpřístupnění prosopografické a topografické kartotéky Augusta Sedláčka jako ukázka možnosti zpřístupnění a využití obsahu oborových lístkových kartoték.

  •   Katalog pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků

Soupis (katalogizace) sfragistického materiálu uloženého v archivech České republiky.

 

Další vybrané reference

 

Akademie věd ČR, Historický ústav

Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů - Kartotéky Augusta Sedláčka

Akademie věd ČR, Kabinet pro klasická studia

Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století

 

– vědecká kritická edice na třech CD

Česká republika, Kancelář poslanecké sněmovny, Parlamentní knihovna

Projekt Digitální knihovna České sněmy

České muzeum výtvarných umění, Praha

Sbírky on-line

Národní pedagogická knihovna Komenského

Vytvoření digitální knihovny části historického fondu učebnic

Archivní správa ministerstva vnitra

Katalog pečetí