Digitalizace Vyšehradského kodexu

Vyšehradský kodex je jedním z nejvýznamnějších rukopisů v České republice. Je uložen v Národní knihovně České republiky pod signaturou XIV.A.13. Byl dokončen v roce 1086 jako dar při příležitosti královské korunovace Vratislava I. (jako knížete Vratislava II.). Obsahuje úryvky z evangelií (tzv. perikopy), které se četly při mších o pevných a pohyblivých církevních svátcích a eventuálně i o dalších příležitostech. Jeho objednavatele můžeme hledat mezi zástupci českých církevních institucí, rukopis byl ale vytvořen spíše za hranicemi českého státu, podle analogií v iluminátorské výzdobě v jižním Německu nebo Podunají.

V roce 2007 realizovala společnost AiP Beroun s.r.o. pro Národní knihovnu ČR digitalizaci a zpřístupnění této významné národní kulturní památky. Výsledkem komplexního procesu digitalizace jsou digitální obrazová data ve vysoké kvalitě a rozlišení pořízená šetrným bezkontaktním snímáním na principu digitální fotografie s využitím správy barev. Spolu s digitálními obrazy jsou také vytvořena popisná a technická metadata, která jsou klíčová pro zpřístupnění digitální kopie či tvorbu věrné reprodukce. Specifickou součástí digitalizačních projektů zaměřených na rukopisné památky je zajištění bezpečnosti originálu během celého procesu, v této souvislosti lze například zmínit speciální řešení světelných zdrojů digitalizačního zařízení vybavených IR a UV filtrací.

Digitální kopie Vyšehradského kodexu je dostupná on-line v badatelském prostředí Manuscriptoria.

V Manuscriptoriu je možné si Vyšehradský kodex prohlédnout také v souvislostech s dalšími dokumenty.

Digitální data byla využita také k výrobě faksimile Vyšehradského kodexu, které byla prezentováno na výstavě Středověká kniha na dosah v Národní knihovně ČR.