ETNOFOLK

Portal into a Timeless World    (Portál do nadčasového světa)
Zvyky

Zvyky (Znalostní báze projektu ETNOFOLK)

Kroje
Hračky
Jídla
Oděv
Znalostní báze projektu ETNOFOLK

Projekt řeší ochranu a uchování kulturního dědictví lidové kultury střední Evropy. My, jako technický koordinátor, jsme stanovili celkovou koncepci řešení a dodával jsme platformu pro tzv. Znalostní bázi projektu ETNOFOLK.

Koordinátorem projektu byl Etnologický ústav Akademie věd, digitalizaci zajišťovaly a obsah do znalostní báze dodávaly kromě něj také etnologické ústavy z Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska.

Projekt byl podpořen z evropských prostředků programu Central Europe a spolufinancován ERDF a byl vybrán a publikován jako vzorový projekt.