Speciální bezkontaktní digitalizace vzácných předloh

Z hlubin minulosti, z nedostupných trezorů a archivů k očím současníků.

Poskytujeme služby špičkové kvality v oblasti šetrné bezkontaktní digitalizace vzácných dokumentů. Jsme specialisté na velmi cenné historické dokumenty, umělecká díla a další originální předlohy.

Naše digitalizační centrum je vybaveno unikátními technologiemi speciálně vyvinutými pro digitalizaci historických knižních dokumentů, zejména rukopisů a starých tisků. Digitalizace je prováděna unikátní bezkontaktní metodou snímání přirozeně otevřené knihy. Použité technologie umožňují individuální, plně kalibrovatelné a reprodukovatelné nastavení pro digitalizaci neobvyklých reflexních předloh (například zlacených zdobných detailů rukopisů).

Specializované digitalizační pracoviště jsou konstruována zvláště s ohledem na dokumenty vyžadující šetrné zacházení, maximální obrazovou kvalitu a barevnou věrnost. Digitalizační zařízení zúročují zkušenosti z naší již vice než čtvrtstoletí dlouhé praxe digitalizace zvláště cenných historických dokumentů. Používáme speciální LED světelné zdroje, které dosahují vynikající charakteristiky pro reprodukční ateliérovou práci při zajištění bezpečnosti pro snímanou předlohu. Při snímání historických předloh je používána metoda přirozeně otevřené knihy. Při digitalizaci dokumentů ve specializovaném digitalizačním centru AiP Beroun s.r.o. garantujeme pro snímané předlohy naprosto bezpečný proces a excelentní kvalitu výsledných záchovných digitálních kopií.

Digitalizace je prováděna způsobem maximálně bezpečným k originálu

Každá předloha (rukopis či starý tisk) je před vlastním procesem digitalizace individuálně posouzena, přičemž je volen optimální způsob digitalizace na jedné z digitalizačních linek tak, aby byly splněny všechny bezpečnostní a další specifické požadavky vyplývající z charakteru a fyzického stavu konkrétního dokumentu a zároveň, aby bylo dosaženo vysoce kvalitního digitálního obrazového výstupu.

Chcete vědět víc?

Ukázky naší práce

Prohlédněte si vybrané dokumenty, které jsme nasnímali, zpracovali, výsledky archivovali a zpřístupnili online.

Nejvzácnější

Vyšehradský kodex (Národní knihovna ČR, XIV.A.13) je jedním z nejvýznamnějších rukopisů v České republice. Byl dokončen v roce 1086 jako dar při příležitosti královské korunovace Vratislava I.

Nejstarší

Testamenti Veteris libri (Zámek Kynžvart, 25-C-5) datovaný do konce 8. století až 2. poloviny 9. století.    

Největší

Žlutický kancionál (Památník národního písemnictví, TR I 27) desky měří 63 x 40 cm , výška hřbetu je 16 cm a obsahuje folia 57,5 x 38,5 (39) cm.  

Nejmenší

Mariánské hodinky (Knihovna Národního muzea v Praze, V H 36) s rozměry 10 cm x 8 cm.

Nejkrásnější?

Liber viaticus (Knihovna Národního muzea v Praze, XIII A 12), cestovní breviář litomyšlského biskupa a kancléře Karla IV. Jana ze Středy.

Umělecká díla

Suchá jehla, mezzotinta, papír s vodoznakem (filigránem) GASK (České muzeum výtvarného umění).

Staré fotografie, skleněné negativy

Sbírka skleněných negativů z 1.pol. 20.století.

Historické mapy

Mapová sbírka B. P. Molla. Slezsko. Moravská zemská knihovna v Brně, Moll 90.900 AA,T.XXIII