Reference

Z hlubin minulosti, z nedostupných trezorů a archivů k očím současníků.

Cisterciácké opatství Vyšší Brod

V roce 2017 byla zahájena digitalizace rukopisů z knihovny kláštera ve Vyšším Brodě. Tento klášter byl založen v roce 1259 Vokem z Rožmberka a jeho knihovna dodnes obsahuje památky z celé doby jeho vývoje včetně kodexů, které si s sebou přinesli první mniši z mateřského kláštera v rakouském Wilheringu. O obsahu knihovny na konci 13. století máme informace z neúplného seznamu knih, který je v jednom z vyšebrodských kodexů zaznamenán a který patří k nejstarším dochovaným v českých zemích. Přes množství rukopisů, které pokrývají celou dobu existence kláštera, čímž se vyšebrodský soubor řadí v Čechách mezi výjimečné, byla středověkým, ale i mladším dějinám knihovny zatím v odborné literatuře věnována jen omezená pozornost. Digitalizované rukopisy jsou dostupné v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.


Vojenský historický ústav Praha

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium. Digitalizované dokumenty jsou zpřístupněny v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.


Národní archiv Praha

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium, aktuálně zdigitalizované dokumenty jsou dostupné zde.


Galerie Středočeského kraje

Online průvodce po sbírkách GASK. Digitalizace části sbírkových obrazů a grafik.Technické řešení aplikace: Zpracování a hromadné konverze obrazových dat, exporty existujících popisných dat GASK (dříve ČMVU) ze systému DEMUS, hromadné zpracování popisných dat pro prezentační účely, zhotovení a provoz rešeršního a publikačního systému Sbírky on-line. Digitalizace iluminace: „Dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře (před rokem 1500)“. Dokument je zpřístupněn v Manuscriptoriu.


Kancelář poslanecké sněmovny České republiky, Parlamentní knihovna

Digitalizace a tvorba plných textů historických dokumentů (tisků psaných švabachem) z majetku NK ČR pro projekt Digitální knihovna České sněmy. Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů včetně plných textů. Jednalo se o jazykově české artikule z období 1700 – 1823.


Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) i mimo něj a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium. Pro Strahovskou knihovnu Královské kanonie premonstrátů na Strahově jsme realizovali komplexní digitalizaci více než 370 historických dokumentů, zejména rukopisů. Mezi takto digitalizovanými rukopisy jsou i ty nejvzácnější kodexy ze strahovských fondů, jako například sig. DF III 3 (Evangelistarium Strahoviense), sig. DG I 19 (pontifikál Alberta ze Šternberka) nebo sig. DF III 1 (sborník historických textů s Vincenciovou a Jarlochovou kronikou).


Muzeum Brněnska

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.


Muzeum Jindřichohradecka

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 a umístění digitalizovaných dokumentů v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.


Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 a umístění digitalizovaných dokumentů v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.


Národní knihovna České Republiky

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium. Pro Národní knihovnu ČR jsme od roku 1995 digitalizovali více než 3.500 historických dokumentů, zejména rukopisů.


Národní lékařská Knihovna

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium. Digitalizované dokumenty NLK v Manuscriptoriu.


Národní Muzeum

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.Digitalizace a zpřístupnění kramářských tisků. Technické řešení digitální knihovny „Špalíček“ – Otevřené badatelské prostředí pro kramářské tisky.


Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 a umístění digitalizovaných dokumentů v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.


Regionální muzeum v Teplicích

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 a umístění digitalizovaných dokumentů v evropské digitální knihovně


Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, ÚVI

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.


Univerzita Karlova v Praze, Ústřední knihovna

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.


Univerzita Karlova v Praze-RUK, Ústřední knihovna

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.


Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.


Univerzita Karlova, Farmaceutická faktulta UK v Hradci Králové

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.


Vědecká knihovna v Olomouci

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium. Od roku 2001 jsme pro Vědeckou knihovnu v Olomouci digitalizovali více než 140 historických dokumentů, nyní dostupných v Manuscriptoriu.


Západočeské muzeum v Plzni

Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění digitalizovaných dokumentů v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.


Další klienti

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Akademie klasické hudby, z.ú.
ANR I-Stambul, IRHT
Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Azerbaijan National Library
Boosey & Hawkes Bote & Bock GmbH, Attn. Daniel Speer, Head of Production
Center for Russian, East European and Eurasian Studies
Červenka, Kleintová, Turková, Mgr. Jana Turková
Česká olympijská a.s.
Národní lékařská knihovna
Ministerstvo obrany
Česká speleologická společnost
Český olympijský výbor
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Historický ústav AV ČR, v.v.i.
Historisches Seminar der LMU München
Husitské muzeum v Táboře
Chytilová & spol., patentová kancelář, s.r.o.
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Junák – český skaut, středisko 01 Beroun, z. s.
Kanonie premonstrátů v Nové Říši
Karlovarské minerální vody
Knihovna AV ČR, v.v.i.
Kraj Vysočina
Krajská nemocnice Liberec
Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Masarykův onkologický ústav
Město Jáchymov
Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum Horažďovice
Moravská galerie v Brně
Moravské zemské muzeum
Moravský zemský archiv v Brně
Muzeum a galerie v Prostějově
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace
Muzeum Českého ráje v Turnově
Muzeum hlavního města Prahy
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Nadační fond Historický Cheb
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Národní divadlo
Národní památkový ústav
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Národní technická knihovna
Národní technické muzeum
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Nemocnice Vyškov
Obec Sojovice
Oblastní muzeum a galerie v Mostě
Oblastní muzeum v Lounech
Památník národního písemnictví
Patentservis Praha a.s.
Psychiatrická nemocnice Brno, lékařská knihovna
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, lékařská knihovna
Regionální muzeum Chrudim
Regionální muzeum v Litomyšli
Regionální muzeum v Mikulově
Rodinný pivovar BERNARD
Rott, Růžička & Guttmann
Severočeské muzeum v Liberci
Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
Společnost přátel Lužice
Stanford University
Státní hrad Karlštejn
Státní zdravotní ústav, SVI – Knihovna
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, příspěvková organizace
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, p.o.
Turková Jana, Červenková, Kleinová
University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences
Úřad pro průmyslové vlastnictví
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.
Vlastivědné muzeum a galerie v České lípě
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Židovská obec Brno
Židovské muzeum v Praze