AV ARCHIV ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

Z hlubin minulosti, z nedostupných trezorů a archivů k očím současníků.