Naši zákazníci digitalizace

Z hlubin minulosti, z nedostupných trezorů a archivů k očím současníků.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž
Astronomický ústav AV ČR
Azerbaijan National Library
Česká speleologická společnost
Historický ústav AV ČR
Historisches Seminar der LMU München
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Kanonie Premonstrátů v Nové Říši
Karlovarské minerální vody
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Město Jáchymov
Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum Horažďovice
Moravský zemský archiv v Brně
Muzeum a galerie v Prostějově
Muzeum Českého ráje v Turnově
Muzeum hlavního města Prahy
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Nadační fond Historický Cheb
Národní divadlo

Národní památkový ústav
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Národní technická knihovna
Národní technické muzeum
Oblastní muzeum a galerie v Mostě
Oblastní muzeum Louny
Památník národního písemnictví
Regionální muzeum Chrudim
Regionální muzeum v Litomyšli
Regionální muzeum v Mikulově
Rodinný pivovar BERNARD
Severočeské muzeum v Liberci
Společnost přátel Lužice
Stanford University
Státní hrad Karlštejn
SUPŠS Kamenický Šenov
University of Zagreb
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro jazyk český AV ČR
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Židovské muzeum v Praze