Reference DEPRECATED

Z hlubin minulosti, z nedostupných trezorů a archivů k očím současníků.

Reference v oblasti digitalizace vzácných materiálů

Reference

REFERENCE

PŘEHLED VYBRANÝCH REFERENCÍ DIGITALIZACE A SKENOVÁNÍ

Toto jsou naši partneři z České republiky, pro které zajišťujeme služby skenování a digitalizace.

Národní knihovna ČR, PrahaDigitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium. Pro Národní knihovnu ČR jsme od roku 1995 digitalizovali více než 3.500 historických dokumentů, zejména rukopisů.
Královská kanonie premonstrátů na Strahově, PrahaDigitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) i mimo něj a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium. Pro Strahovskou knihovnu Královské kanonie premonstrátů na Strahově jsme realizovali komplexní digitalizaci více než 370 historických dokumentů, zejména rukopisů. Mezi takto digitalizovanými rukopisy jsou i ty nejvzácnější kodexy ze strahovských fondů, jako například sig. DF III 3 (Evangelistarium Strahoviense), sig. DG I 19 (pontifikál Alberta ze Šternberka) nebo sig. DF III 1 (sborník historických textů s Vincenciovou a Jarlochovou kronikou).
Národní muzeum, Knihovna Národního muzeaDigitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.Digitalizace a zpřístupnění kramářských tisků. Technické řešení digitální knihovny „Špalíček“ – Otevřené badatelské prostředí pro kramářské tisky.
Kancelář Poslanecké sněmovny ČR, Parlamentní knihovnaDigitalizace a tvorba plných textů historických dokumentů (tisků psaných švabachem) z majetku NK ČR pro projekt Digitální knihovna České sněmy. Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů včetně plných textů. Jednalo se o jazykově české artikule z období 1700 – 1823.
Vědecká knihovna v OlomouciDigitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium. Od roku 2001 jsme pro Vědeckou knihovnu v Olomouci digitalizovali více než 140 historických dokumentů, nyní dostupných v Manuscriptoriu.
Ministerstvo obrany ČR, Vojenský historický ústavDigitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně ManuscriptoriumDigitalizované dokumenty jsou zpřístupněny v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.
Národní archiv, PrahaDigitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium, aktuálně 144 komplexně zdigitalizovaných dokumentů.
Univerzita Karlova v PrazeDigitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.
Muzeum BrněnskaDigitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.
Muzeum JindřichohradeckaDigitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 a umístění digitalizovaných dokumentů v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.
Muzeum východních Čech v Hradci KrálovéDigitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 a umístění digitalizovaných dokumentů v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.
Národní lékařská knihovnaDigitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně ManuscriptoriumDigitalizované dokumenty NLK v Manuscriptoriu.
Cisterciácké opatství Vyšší BrodV roce 2017 byla zahájena digitalizace rukopisů z knihovny kláštera ve Vyšším Brodě. Tento klášter byl založen v roce 1259 Vokem z Rožmberka a jeho knihovna dodnes obsahuje památky z celé doby jeho vývoje včetně kodexů, které si s sebou přinesli první mniši z mateřského kláštera v rakouském Wilheringu. O obsahu knihovny na konci 13. století máme informace z neúplného seznamu knih, který je v jednom z vyšebrodských kodexů zaznamenán a který patří k nejstarším dochovaným v českých zemích. Přes množství rukopisů, které pokrývají celou dobu existence kláštera, čímž se vyšebrodský soubor řadí v Čechách mezi výjimečné, byla středověkým, ale i mladším dějinám knihovny zatím v odborné literatuře věnována jen omezená pozornost. Digitalizované rukopisy jsou dostupné v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.
Regionální muzeum v TeplicíchDigitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 a umístění digitalizovaných dokumentů v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.
Vlastivědné muzeum a galerie v České LípěDigitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 a umístění digitalizovaných dokumentů v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.
Západočeské muzeum v Plzni, knihovnaDigitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění digitalizovaných dokumentů v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.
Galerie Středočeského kraje
(dříve České muzeum výtvarných umění)
Online průvodce po sbírkách GASK.Digitalizace části sbírkových obrazů a grafik.Technické řešení aplikace: Zpracování a hromadné konverze obrazových dat, exporty existujících popisných dat GASK (dříve ČMVU) ze systému DEMUS, hromadné zpracování popisných dat pro prezentační účely, zhotovení a provoz rešeršního a publikačního systému Sbírky on-line.Digitalizace iluminace: „Dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře (před rokem 1500)“. Dokument je zpřístupněn v Manuscriptoriu.

DALŠÍ VYBRANÍ PARTNEŘI, PRO KTERÉ JSME REALIZOVALI DIGITALIZACI HISTORICKÝCH DOKUMENTŮ

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž
 • Astronomický ústav AV ČR
 • Azerbaijan National Library
 • Česká speleologická společnost
 • Historický ústav AV ČR
 • Historisches Seminar der LMU München
 • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
 • Kanonie Premonstrátů v Nové Říši
 • Karlovarské minerální vody
 • Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
 • Město Jáchymov
 • Městské muzeum a galerie Polička
 • Městské muzeum Horažďovice
 • Moravský zemský archiv v Brně
 • Muzeum Českého ráje v Turnově
 • Muzeum hlavního města Prahy
 • Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
 • Nadační fond Historický Cheb
 • Národní divadlo
 • Národní památkový ústav
 • Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
 • Národní technická knihovna
 • Národní technické muzeum
 • Oblastní muzeum a galerie v Mostě
 • Oblastní muzeum Louny
 • Oblastní muzeum v Lounech
 • Památník národního písemnictví
 • Regionální muzeum Chrudim
 • Regionální muzeum v Litomyšli
 • Regionální muzeum v Mikulově
 • Rodinný pivovar BERNARD
 • Severočeské muzeum v Liberci
 • Společnost přátel Lužice
 • Stanford University
 • Státní hrad Karlštejn
 • SUPŠS Kamenický Šenov
 • University of Zagreb
 • Ústav pro českou literaturu AV ČR
 • Ústav pro jazyk český AV ČR
 • Vlastivědné muzeum v Olomouci
 • Židovské muzeum v Praze