Digitalizační centrum

Z hlubin minulosti, z nedostupných trezorů a archivů k očím současníků.

DIGITALIZAČNÍ CENTRUM

Naše digitalizační centrum je vybaveno unikátními technologiemi speciálně vyvinutými pro digitalizaci historických knižních dokumentů, zejména rukopisů a starých tisků. Digitalizace je prováděna unikátní bezkontaktní metodou snímání přirozeně otevřené knihy. Použité technologie umožňují individuální, plně kalibrovatelné a reprodukovatelné nastavení pro digitalizaci neobvyklých reflexních předloh (například zlacených zdobných detailů rukopisů).

Každá předloha (rukopis či starý tisk) je před vlastním procesem digitalizace individuálně posouzena, přičemž je volen optimální způsob digitalizace na jedné z digitalizačních linek tak, aby byly splněny všechny bezpečnostní a další specifické požadavky vyplývající z charakteru a fyzického stavu konkrétního dokumentu a zároveň, aby bylo dosaženo vysoce kvalitního digitálního obrazového výstupu.

Světelné zdroje digitalizačních zařízení umožňují studiové nasvícení a zajišťují filtraci nežádoucího UV a IR záření. Prostory digitalizačního centra a dokumenty převzaté k digitalizaci jsou vysoce zabezpečeny (konkrétnosti týkající se zabezpečení prostor a zajištění fyzické bezpečnosti dokumentů jsou důvěrné informace, které nejsou z bezpečnostních důvodů zveřejňovány).

Nahlédnutí do našeho digitalizačního centra

Digitalizační pracoviště

Digitalizační pracoviště

Digitalizační pracoviště

Digitalizační pracoviště

Digitalizační pracoviště

Digitalizační pracoviště

CRUSE SPECIAL BOOKSCANNER CS145 B 220

Charakteristikou zařízení CRUSE special Bookscanner CS145 B 220 je bezkontaktní digitalizace, dokonalá kvalita obrazu, propracovaný řídící software, mimořádně přesné a reprodukovatelné nastavení, celoplošné vyrovnávání obrazu na referenční bílou plochu, individuální ICC profily pro všechny variace osvětlení na jedné straně a na druhé straně nekompromisní splnění vysokých požadavků na bezpečnost a ochranu vzácných dokumentů při fotografování a manipulaci s nimi. Toto unikátní zařízení vzniklo v těsné spolupráci firmy CRUSE (http://www.crusescanner.com) a firmy AiP Beroun s.r.o., která se na jeho vývoji podílela konzultacemi a poskytnutím know-how z dřívější digitalizace vzácných knih a rukopisů.
Pracoviště je určeno pro digitalizaci s nejvyššími nároky. Lze digitalizovat knihy bez omezení velikosti či váhy, ploché dokumenty do rozměru A0 – mapy, plakáty, obrazy. Při snímání historických předloh je zpravidla používána metoda přirozeně otevřené knihy. Samozřejmostí je i možnost využití šetrné přísavné plochy pro volné listy.  Digitalizační zařízení umožňuje práci i s optimálním ateliérovým nasvícením pro neobvyklé dokumenty, například pro zlaté iluminace. Zařízení je vybaveno bezpečným studeným osvětlením s dvojitou přídavnou filtrací zbytkového IR a UV záření.

MEMORIA III

Specializované digitalizační pracoviště je konstruováno zvláště s ohledem na dokumenty vyžadující šetrné zacházení, maximální obrazovou kvalitu a barevnou věrnost. Digitalizační zařízení zúročuje zkušenosti z dosavadní mnohaleté praxe digitalizace zvláště cenných historických dokumentů, aktuálně bylo uprgadováno v souladu s nejnovějšími poznatky výzkumu a vývoje v oboru. Zařízení je osazeno speciálními LED světelnými zdroji, které dosahují vynikající charakteristiky pro reprodukční ateliérovou práci při zajištění bezpečnosti pro snímanou předlohu. Při snímání historických předloh je zpravidla používána metoda přirozeně otevřené knihy. Při digitalizaci dokumentů tímto zařízením garantujeme pro snímané předlohy naprosto bezpečný proces a excellentní kvalitu obrazových dat s maximálním rozlišením 100 milionů obrazových bodů.

SCAN2PAGE

Zařízení Scan2page umožňuje digitalizaci předloh do velikosti 2xA2, při rozlišení do 600 DPI. Zařízení je vybaveno automaticky nastavitelnou kolébkou pro uložení knihy, kniha je přirozeně rozevřena na 180 stupňů, otáčení listů při digitalizaci je zajišťováno manuálně a tedy velmi šetrně operátorem. Vlastní proces snímání je automatizovaný, přičemž dokument je v okamžiku digitalizace kryt skleněnou deskou a zároveň jsou skenovány digitální obrazy obou protilehlých stran, což významně zvyšuje efektivitu procesu při zachování maximální bezpečnosti pro originální dokument.