Institute of History of the Czech Academy of Sciences

Z hlubin minulosti, z nedostupných trezorů a archivů k očím současníků.