Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Z hlubin minulosti, z nedostupných trezorů a archivů k očím současníků.

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Prioritní osa PO-4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“

V rámci vývoje nových systémů pro vyhledávání v oblasti kultury naše společnost realizuje projekt s názvem:

VÝVOJ REŠERŠNÍ PLATFORMY GCULTURE PRO HLEDÁNÍ V ROZSÁHLÝCH ZDROJÍCH INFORMACÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZAMĚŘENÍM NA EFEKTIVNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBSAHU ODBORNÝCH DATABÁZÍ, SPECIÁLNÍCH KOLEKCÍ A SBÍREK Z OBLASTI KULTURY

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vývoj on-line rešeršního a prezentačního systému pro efektivní zpřístupnění informací z oblasti kultury a kulturního dědictví. Vyvinutý produkt bude inovativním řešením využívajícím moderní technologie grafových databází.