Zákazníci Beroun

Z hlubin minulosti, z nedostupných trezorů a archivů k očím současníků.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Červenka, Kleintová, Turková, Mgr. Jana Turková
Česká olympijská a.s.
Český olympijský výbor
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Galerie Středočeského kraje
Historický ústav AV ČR, v.v.i.
Historisches Seminar der LMU München
Husitské muzeum v Táboře
Chytilová & spol., patentová kancelář, s.r.o.
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Junák – český skaut, středisko 01 Beroun, z. s.
Kancelář poslanecké sněmovny České republiky, Parlamentní knihovna
Krajská nemocnice Liberec
Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Masarykův onkologický ústav
Moravská galerie v Brně
Moravský zemský archiv v Brně
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Národní knihovna České republiky
Národní muzeum
Národní památkový ústav
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice Vyškov
Památník národního písemnictví
Patentservis Praha a.s.
Psychiatrická nemocnice Brno, lékařská knihovna
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, lékařská knihovna
Rott, Růžička & Guttmann
Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
Státní zdravotní ústav, SVI – Knihovna
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, příspěvková organizace
Turková Jana, Červenková, Kleinová
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, ÚVI
Univerzita Karlova v Praze, Ústřední knihovna
Univerzita Karlova v Praze-RUK, Ústřední knihovna
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Úřad pro průmyslové vlastnictví
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.
Vědecká knihovna v Olomouci
Židovská obec Brno