Seminář - problematika digitalizace a zpřístupnění historických knižních dokumentů

Strahov - Filozofický sálDovolujeme si Vás pozvat na seminář určený vlastníkům a správcům historických knihoven, v jehož průběhu Vás seznámíme s problematikou digitalizace a zpřístupnění historických knižních dokumentů. Součástí programu bude ukázka výsledků projektu digitalizace a zpřístupnění dokumentů Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Seminář o Gulliverovi v Západočeském muzeu v Plzni

Seminář určený pracovníkům muzeí, galerií a knihoven, na kterém jsme představili novou službu Gulliver, proběhl v příjemném prostředí přednáškového sálu Západočeského muzea v Plzni. V průběhu setkání jsme všem zúčastněným přiblížili funkce nové služby s názvem Gulliver, která slouží k zpřístupnění sbírek on-line.

Děkujeme Západočeskému muzeu v Plzni za vlídné přijetí!