S Gulliverem na Sbírky on-line

Galerie středočeského kraje (GASK) pořádala 6.11.2014 tiskovou konferenci u příležitosti vydání nové stálé expozice "Stavy mysli – Za obrazem". Konala se v Českém centru v Praze a zároveň zde byly prezentovány nové webové stránky galerie a inovované Sbírky on-line, které jsou elektronickým katalogem sbírek GASK. Dlouhodobá spolupráce GASK s naší společností tak pokračuje a výtvarná díla jsou nyní zpřístupněna v našem novém prezentačním a vyhledávacím rozhraní Gulliver.

Seminář - problematika digitalizace a zpřístupnění historických knižních dokumentů

Strahov - Filozofický sálDovolujeme si Vás pozvat na seminář určený vlastníkům a správcům historických knihoven, v jehož průběhu Vás seznámíme s problematikou digitalizace a zpřístupnění historických knižních dokumentů. Součástí programu bude ukázka výsledků projektu digitalizace a zpřístupnění dokumentů Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Seminář o Gulliverovi v Západočeském muzeu v Plzni

Seminář určený pracovníkům muzeí, galerií a knihoven, na kterém jsme představili novou službu Gulliver, proběhl v příjemném prostředí přednáškového sálu Západočeského muzea v Plzni. V průběhu setkání jsme všem zúčastněným přiblížili funkce nové služby s názvem Gulliver, která slouží k zpřístupnění sbírek on-line.

Děkujeme Západočeskému muzeu v Plzni za vlídné přijetí!