Digitalizace iluminace: Dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře (před rokem 1500)“.

Kutnohorská iluminace byla vydražena 8. prosince 2009 v aukční síni firmy Sotheby´s v Londýně. Galerie Středočeského kraje GASK získala toto dílo mimořádné uměleckohistorické hodnoty za částku 510 000 liber. Aktuálně jsme pro GASK realizovali digitalizaci tohoto unikátu v naprosto špičkových parametrech za účelem vytvoření záchovné digitální kopie, dle vysokých standardů Národního programu digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA.

August Sedláček ve věku digitálních technologií

Kartotéky vypracované českým historikem Augustem Sedláčkem (1843-1926) jsou tvořeny genealogickými a topografickými záznamy z Čech a Moravy. Tento unikátní celek obsahuje asi 450 000 kartotéčních lístků seřazených podle rodových jmen šlechty a názvů lokalit.

Pro kompletní zpracování uvedených kartoték byla vyvinuta originální metodika a software. Základní informace z lístků jsou zpřístupňovány na stránkách www.augustsedlacek.cz.

Inforum 2015

Ve dnech 26. 5. – 27. 5. 2015 proběhl v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze již 21. ročník mezinárodní konference o profesionálních informačních zdrojích INFORUM 2015.