Seminář - problematika digitalizace a zpřístupnění historických knižních dokumentů

Strahov - Filozofický sálDovolujeme si Vás pozvat na seminář určený vlastníkům a správcům historických knihoven, v jehož průběhu Vás seznámíme s problematikou digitalizace a zpřístupnění historických knižních dokumentů. Součástí programu bude ukázka výsledků projektu digitalizace a zpřístupnění dokumentů Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Seminář o Gulliverovi v Západočeském muzeu v Plzni

Seminář určený pracovníkům muzeí, galerií a knihoven, na kterém jsme představili novou službu Gulliver, proběhl v příjemném prostředí přednáškového sálu Západočeského muzea v Plzni. V průběhu setkání jsme všem zúčastněným přiblížili funkce nové služby s názvem Gulliver, která slouží k zpřístupnění sbírek on-line.

Děkujeme Západočeskému muzeu v Plzni za vlídné přijetí!

Co mají společného Oskar, Manuscriptorium a Nobelova cena?

JIKJIU příležitosti zveřejnění nové verze Manuscriptoria si připomeňme i historicky první udělování ceny UNESCO JIKJI (Paměť světa). Právě tato cena je ve svém oboru přirovnávána k Nobelově ceně či Oskarovi. Smyslem ocenění je veřejně připomínat a podporovat záchranu a zpřístupňování kulturního dědictví dochovaného v dokumentech všeho druhu a zdůrazňovat význam, které jako „paměť světa“ má. V roce 2005 porazila Národní knihovna ČR všechny významné knihovnické instituce světa, více než 35 přihlášených organizací.

Digitalizace a zpřístupnění historických dokumentů v rámci VISK 6

Digitalizace fondů ve správě Muzea Brněnska pokračovala dalšími středověkými kodexy knihovny kláštera v Rajhradě. Po obsahové stránce jde o rukopisy liturgické (antifonář R 17, pontifikál R 401) a sborníky děl Francesca Petrarky (R 357), k nimž jsou v dalších kodexech doplněny i jiné texty (v R 358 mj. formulářová sbírka Summa Cancellariae Caroli IV., v R 349 mariánská oficia a modlitby).
 

Nová verze Manuscriptoria představena na konferenci AKM

Novou verzi Manuscriptoria jsme představili na 14. konferenci "Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013". 14. konference "Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013" se konala ve dnech 27. a 28. listopadu 2013 v konferenčním sále Národního archivu v Praze a byla věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.