Implementace Gullivera úspěšně pokračuje

V úterý 25.11.2014 představil Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. nové uživatelské rozhraní genealogické kartotéky Augusta Sedláčka. Jde o další fázi projektu „August Sedláček ve věku digital humanities“. Společnost AiP Beroun zastupoval výkonný ředitel, pan Ing. Tomáš Psohlavec, který přiblížil technické řešení uživatelského rozhraní. 

S Gulliverem na Sbírky on-line

Galerie středočeského kraje (GASK) pořádala 6.11.2014 tiskovou konferenci u příležitosti vydání nové stálé expozice "Stavy mysli – Za obrazem". Konala se v Českém centru v Praze a zároveň zde byly prezentovány nové webové stránky galerie a inovované Sbírky on-line, které jsou elektronickým katalogem sbírek GASK. Dlouhodobá spolupráce GASK s naší společností tak pokračuje a výtvarná díla jsou nyní zpřístupněna v našem novém prezentačním a vyhledávacím rozhraní Gulliver.