Blog

Z hlubin minulosti, z nedostupných trezorů a archivů k očím současníků.

Vyhlášení VISK 6 pro rok 2024

Vážení správci a majitelé významných dokumentů, dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury a knihoven vyhlásilo výběrové dotační řízení na rok 2024. Vyhlášení najdete na adrese: http://visk.nkp.cz/visk-6 . VISK 6 je Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica. V rámci tohoto programu vznikají záchovné digitální kopie cenných historických dokumentů se špičkovými…
Read more

Metis Sandbox

Metis Sandbox je inovativní nástroj pro kvalitu dat. Přečtěte si náš příspěvěk na nedávném Europeana Aggregators‘ Forum Outreach event.

Skvosty Minulosti: Středověké Rukopisy z Kanonie premonstrátů v Nové Říši

V roce 2023 proběhla digitalizace čtyř rukopisů z 15. století v knihovně Kanonie premonstrátů v Nové Říši. Mezi těmito vzácnými dokumenty se nachází částečně dochovaný antifonář českého původu.

Tři středověké rukopisy Muzea Brněnska

Muzeum Brněnska rozšířilo svou digitální sbírku o další tři středověké rukopisy z knihovny Benediktinskoho opatství Rajhrad.

Vzorový příspěvěk

Toto je vzorový příspěvek.

Digitální Inovace: Novinky z Konference o Archivech, Knihovnách a Muzeích

Na konferenci „Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2023“ jsme prezentovali novou verzi projektu Špalíček pro Knihovnu Národního muzea.

68 skladeb pro klávesový nástroj (zdroj: https://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__59_R_1451___3F2K3P5-cs#search)

Digitální skvosty hudebního dědictví v Národní knihovně

V roce 2023 Národní knihovna České republiky představila 26 digitálně zpřístupněných hudebních svazků, většinou z období 18. a 19. století. Patřily do sbírky Ludvíka Hornova a obsahují díla autorů jako Jakub Jan Ryba či Jan Křtitel Vaňhal. Menší část pochází z hudební sbírky kantorské rodiny Strachotů, včetně nejstaršího dokumentu, sborníku varhanních skladeb z roku 1773…
Read more

Kancionál, tzv. Kancionál Jana Pinkavy (zdroj:https://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-VMO___K_24071_____3UTD5FE-cs#search)

Zpřístupnění Kancionálu Jana Pinkavy: Umělecký Skvost Z 18. Století

Kancionál Jana Pinkavy (sign. K-24071) vystavený ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Ahoj všichni!

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.