Skvosty Minulosti: Středověké Rukopisy z Kanonie premonstrátů v Nové Říši

Z hlubin minulosti, z nedostupných trezorů a archivů k očím současníků.

Skvosty Minulosti: Středověké Rukopisy z Kanonie premonstrátů v Nové Říši

V roce 2023 provedla knihovna Kanonie premonstrátů v Nové Říši digitalizaci čtyř rukopisů z 15. století. Mezi těmito vzácnými dokumenty se nachází částečně dochovaný antifonář českého původu, vytvořený v roce 1414 pro cisterciácký klášter v Sedlci (sign. NŘ 81). Ostatní rukopisy pocházejí ze západní Evropy a zahrnují bohatě iluminované Speculum humanae salvationis z první třetiny 15. století (NŘ 80), malý mystický text (NŘ 75) a knihu hodinek, napsanou a iluminovanou ve Flandrech v roce 1480 pro Jana van der Scaghe a jeho manželku Annu de Memere (NŘ 90).

 

Napsat komentář