Tři středověké rukopisy Muzea Brněnska

Z hlubin minulosti, z nedostupných trezorů a archivů k očím současníků.

Tři středověké rukopisy Muzea Brněnska

Muzeum Brněnska rozšířilo svou digitální sbírku o další tři středověké rukopisy z knihovny Benediktinského opatství Rajhrad. Dva z nich (R 352 a R 354) obsahují části bible s doprovodnými texty. Většinu obsahu kodexu R 383 tvoří díla věnovaná mariánské úctě – „De laudibus virginis Mariae“ od Augustina z Ancony a „Laus Mariae“ od Konráda z Heimburgu. Kromě toho rukopis obsahuje spisy dalších autorů druhé poloviny 14. století, jako jsou Matouš z Krakova a Jindřich z Langensteinu, kázání a další texty.

 

Napsat komentář