Vyhlášení VISK 6 pro rok 2024

Z hlubin minulosti, z nedostupných trezorů a archivů k očím současníků.

Vyhlášení VISK 6 pro rok 2024

Vážení správci a majitelé významných dokumentů, dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury a knihoven vyhlásilo výběrové dotační řízení na rok 2024.

Vyhlášení najdete na adrese: http://visk.nkp.cz/visk-6 .

VISK 6 je Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica. V rámci tohoto programu vznikají záchovné digitální kopie cenných historických dokumentů se špičkovými parametry 
(Definice digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK 6).

Výstupem projektu je archivní kvalita Master Copy – komplexní digitální dokument určený k archivaci a 
User Copy – varianta komplexního digitálního dokumentu odvozená z MC určená k prezentaci v Manuscriptoriu.

V minulých letech jsme úspěšně realizovali projekty VISK 6 ve spolupráci s řadou institucí, mezi které patří:
 

VISK 6 2024
Muzeum Českého ráje v Turnově
Knihovna Latinské školy v Jáchymově
Muzeum a galerie v Prostějově
Oblastní muzeum a galerie v Mostě

VISK 6 2023
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Muzeum Českého ráje v Turnově
Národní muzeum
Národní technická knihovna
Městské muzeum a galerie Polička
Oblastní muzeum Louny
Muzeum a galerie v Prostějově
Regionální muzeum v Teplicích
Oblastní muzeum a galerie v Mostě
Vědecká knihovna v Olomouci
Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Vojenský historický ústav Praha
Muzeum Jindřichohradecka
Národní knihovna České republiky
Národní knihovna České republiky – Hudební oddělení
Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna
Město Jáchymov
Kanonie Premonstrátů v Nové Říši
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Muzeum Brněnska

VISK 6 2022
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Oblastní muzeum a galerie v Mostě
Muzeum Českého ráje v Turnově
Národní knihovny České republiky – Hudební oddělení
Národní muzeum
Regionální muzeum v Teplicích
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Muzeum Brněnska
Město Jáchymov
Muzeum Jindřichohradecka
Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna
Vojenský historický ústav Praha
Kanonie Premonstrátů v Nové Říši
Vědecká knihovna v Olomouci
Národní knihovna České republiky
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Národní lékařská knihovna
Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Městské muzeum a galerie Polička

VISK 6 2021
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Národní knihovny České republiky – Hudební oddělení
Muzeum Českého ráje v Turnově
Oblastní muzeum a galerie v Mostě
Regionální muzeum v Teplicích
Národní muzeum
Muzeum Brněnska
Muzeum Jindřichohradecka
Národní technická knihovna
Vojenský historický ústav Praha
Národní lékařská knihovna
Vědecká knihovna v Olomouci
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Národní knihovna České republiky
Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna

VISK 6 2020
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Oblastní muzeum v Lounech
Oblastní muzeum a galerie v Mostě
Muzeum Brněnska
Národní muzeum
Regionální muzeum v Teplicích
Západočeské muzeum v Plzni
Muzeum Jindřichohradecka
Městské muzeum a galerie Polička
Severočeské muzeum v Liberci
Vojenský historický ústav Praha
Národní lékařská knihovna
Národní knihovny České republiky – Hudební oddělení
Národní knihovny České republiky
Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna
České farmaceutické muzeum v Kuksu

VISK 6 2019
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Oblastní muzeum a galerie v Mostě
Regionální muzeum v Teplicích
Národní muzeum
Muzeum Jindřichohradecka
Národní technická knihovna
Městské muzeum a galerie Polička
Hudební oddělení Národní knihovny České republiky
Vojenský historický ústav Praha
Oblastní muzeum v Lounech
Muzeum Brněnska
Severočeské muzeum v Liberci
Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Západočeské muzeum v Plzni
Národní knihovny České republiky
Národní lékařská knihovna

VISK 6 2018
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Západočeské muzeum v Plzni
Regionální muzeum v Teplicích
Oblastní muzeum v Lounech
Regionální muzeum v Mikulově
Hudební oddělení Národní knihovny České republiky
Národní knihovna ČR
Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna
Národní muzeum
Národní technická knihovna
Vojenský historický ústav
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Knihovny Benediktinského opatství Rajhrad
Městské muzeum a galerie Polička
Národní lékařská knihovna
Muzeum Jindřichohradecka
Severočeské muzeum v Liberci

VISK 6 2017
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Oblastní muzeum v Lounech
Muzeum Jindřichohradecka
Regionální muzeum v Teplicích
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Západočeské muzeum v Plzni
Národní knihovna ČR
Knihovna VHÚ Praha
Knihovna Národního muzea
Národní technická knihovna
Muzeum Českého ráje v Turnově
Severočeské muzeum v Liberci
Národní lékařská knihovna
Muzeum Brněnska

VISK 6 2016
Národní knihovna ČR
Knihovna VHÚ Praha
Národní technická knihovna
Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna
Hudební oddělení Národní knihovny České republiky 
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Městské muzeum a galerie Polička
Knihovna Národního muzea
Moravské zemské muzeum
Muzeum Českého ráje v Turnově
Severočeské muzeum v Liberci
Knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově
Národní lékařská knihovna
Muzeum Brněnska
Západočeské muzeum v Plzni

VISK 6 2015
Vědecká knihovna v Olomouci
Městské muzeum a galerie Polička
Knihovna Národního muzea
Západočeské muzeum v Plzni
Knihovna VHÚ Praha
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Severočeské muzeum v Liberci
Muzeum Českého ráje v Turnově
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Muzeum Brněnska

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Národní lékařská knihovna
Národní knihovna České republiky