Měsíc: Prosinec 2023

Z hlubin minulosti, z nedostupných trezorů a archivů k očím současníků.

Metis Sandbox

Metis Sandbox je inovativní nástroj pro kvalitu dat. Přečtěte si náš příspěvěk na nedávném Europeana Aggregators‘ Forum Outreach event.

Skvosty Minulosti: Středověké Rukopisy z Kanonie premonstrátů v Nové Říši

V roce 2023 proběhla digitalizace čtyř rukopisů z 15. století v knihovně Kanonie premonstrátů v Nové Říši. Mezi těmito vzácnými dokumenty se nachází částečně dochovaný antifonář českého původu.

Tři středověké rukopisy Muzea Brněnska

Muzeum Brněnska rozšířilo svou digitální sbírku o další tři středověké rukopisy z knihovny Benediktinskoho opatství Rajhrad.

Vzorový příspěvěk

Toto je vzorový příspěvek.