Měsíc: Říjen 2023

Z hlubin minulosti, z nedostupných trezorů a archivů k očím současníků.

Digitální Inovace: Novinky z Konference o Archivech, Knihovnách a Muzeích

Na konferenci „Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2023“ jsme prezentovali novou verzi projektu Špalíček pro Knihovnu Národního muzea.

68 skladeb pro klávesový nástroj (zdroj: https://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__59_R_1451___3F2K3P5-cs#search)

Digitální skvosty hudebního dědictví v Národní knihovně

V roce 2023 Národní knihovna České republiky představila 26 digitálně zpřístupněných hudebních svazků, většinou z období 18. a 19. století. Patřily do sbírky Ludvíka Hornova a obsahují díla autorů jako Jakub Jan Ryba či Jan Křtitel Vaňhal. Menší část pochází z hudební sbírky kantorské rodiny Strachotů, včetně nejstaršího dokumentu, sborníku varhanních skladeb z roku 1773…
Read more

Kancionál, tzv. Kancionál Jana Pinkavy (zdroj:https://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-VMO___K_24071_____3UTD5FE-cs#search)

Zpřístupnění Kancionálu Jana Pinkavy: Umělecký Skvost Z 18. Století

Kancionál Jana Pinkavy (sign. K-24071) vystavený ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.