Zpřístupnění Kancionálu Jana Pinkavy: Umělecký Skvost Z 18. Století

Z hlubin minulosti, z nedostupných trezorů a archivů k očím současníků.

Zpřístupnění Kancionálu Jana Pinkavy: Umělecký Skvost Z 18. Století

Kancionál, tzv. Kancionál Jana Pinkavy (zdroj:https://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-VMO___K_24071_____3UTD5FE-cs#search)

V roce 2023 byl veřejnosti představen Kancionál Jana Pinkavy (sign. K-24071) vystavený ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Tento rukopis, vytvořený v letech 1732-1735, obsahuje písně pro církevní svátky a další speciální příležitosti. Stránky kancionálu jsou zdobeny bohatými perokresebnými iniciálami, některé jsou barevně zdůrazněny, a často doplněny florálními nebo zoomorfními prvky.

 

Napsat komentář