Reference - zpracování dat a metadat

Projekty, jejichž součástí byly konverze či retrokonverze textových dat a metadat

Akademie věd ČR, Historický ústav Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění katoték badatelů
Akademie věd ČR, Etnologický ústav Kramářské tisky
  Vědecké kritické edice na třech CD
Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra botaniky Digitalizace dokumentů včetně přípravy specifického SW
Národní knihovna ČR Konverze katalogových záznamů (Truhlář), Retrokonverze arabských a perských rukopisů
  Česká národní bibliografie
Národní lékařská knihovna, Praha BiblioMedica na DVD
Organization for Security and Co-operation i Europe, Prague Office Digitalizace mikrofiší pro OSCE
Patentové a známkové organizace v České republice(ÚPV) a Evropské unii (OHIM) Spolupráce s producenty dat při zpracování ochranných známek
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech Prezentace Sbírky Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - paleontologie (graptoliti).
Národní muzeum, Muzeum Bedřicha Smetany v Praze Digitalizace korespondence Bedřicha Smetany
Vydavatelství Galén Digitalizace a převod dat lékařských časopisů včetně umístění do PubMed Central k uvedení v databázi Medline.
Heraldická společnost Zhotovení elektronické edice pro Heraldickou ročenku na nosiči CD s obsahem dvou ilustrovaných památníků.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Seznam zvláště chráněných území ČR
Slovenská národná knižnica v Martině Zhotovení elektronické publikace Bratislavského antifonáře na CD - 5 dílů.
  Slovenská národní bibliografie na CD
Archivní správa ministerstva vnitra Katalog pečetí na CD - 2 díly
Pedagogické muzeum J.A. Komenského J.A. Comenius - Janua Linguarum Reserata
Patentové a známkové kanceláře Databáze ochranných známek na DVD

Spolupráce, které zahrnují zpracování textových dat a metadat za účelem dosažení interoperability mezi různými systémy

 

Česká Republika Zahraniční instituce
 Moravská zemská knihovna
Moravian Library
Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences
Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
 Národní knihovna České republiky
National Library of the Czechia
Institute of Slovenian Ethnology of the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Inštitut za slovensko narodopisje Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 Zámek Kynžvart
Castle Kynzvart
Institute of Ethnology of the Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet
Knihovna Národního muzea
Library of the National Museum of the Czechia
Қазақстан Республикасының Ұлттық Кiтапханасы
National Library of Kazakhstan
Národní pedagogická knihovna Komenského
Comenius National Pedagogical Library
Millî Kütüphane
National Library of Turkey
Kabinet pro klasická studia FÚ AV ČR
Centre for Classical Studies, Czech Academy of Sciences
Народна библиотека Србије
National Library of Serbia
Národní lékařská knihovna
National Library of Medicine of the Czechia
Biblioteca Judeteana George Baritiu Brasov
„George Bariţiu“ Brasov County Public Library
Etnologický ústav AV ČR
Ethnological Institute, Czech Academy of Sciences
ELTE Egyetemi Könyvtár
University Library Budapest
Parlamentní knihovna
Parliamentary Library
Országos Széchényi Kőnyvtár
National Széchényi Library
MUDr. Jan Pajerek
MUDr. Jan Pajerek
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
The Budapest University of Technology and Economics
  Biblioteca Nationala a Romaniei
National Library of Romania
  Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
  Bibliothèque cantonale et universitaire/Kantons- und Universitätsbibliothek - e-codices
Cantonal and University Library Fribourg - e-codices
  Ruprecht-Karls-Universitäts Bibliothek Heidelberg
University Library Heidelberg
  Københavns Universitet - Nordisk Foskningsinstitut
University of Copenhagen - Nordisk Foskningsinstitut
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Public Library in Cracow
  Biblioteca Nacional de España
National Library of Spain
  Patrimonio Nacional - Real Biblioteca
Royal Library
  Universidad Complutense de Madrid
Complutense University of Madrid
  Национальной библиотеки Беларуси
National Library of Belarus
  Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
  Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn
National and University Library of Iceland
  Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Holy Trinity St. Sergius Lavra
  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
University Library Toruń
  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Library of the Lithuanian Academy of Sciences
  Matematikos ir Informatikos Institutas
Institute of mathematics and informatics in Vilnius
  Vilniaus Universiteto Biblioteka
University Library Vilnius
  Biblioteka Narodowa
National Library of Poland
  Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
University Library Wrocław
  Biblioteka Uniwersytecka UZ
University Library Zielona Gora