Problematika správy barev v procesu digitalizace

Problematika správy barev je v digitalizačních projektech, které mají ambice zaznamenat věrnou podobu originálu a umožnit v budoucnu vznik kvalitních reprodukcí, klíčovou záležitostí. Praktické zkušenosti a teoretické souvislosti týkající se této oblasti prezentoval MgA. Štěpán Černohorský na 7. workshopu komunity PhotoChemPoint uskutečněném dne 21.6.2012 v prostorách Technického muzea v Brně.