Služby pro galerie a muzea

Galeriím nabízíme služby šetrné a bezkontaktní digitalizace dvojrozměrných předloh. Snímání může probíhat na našem pracovišti či přímo ve Vaší galerii.

Nabízíme i možnost archivace s využitím DTD disků v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva kultury pro žadatele o dotaci z programu ISO/B.

Máme zkušenosti se zpracováním exportů ze systému DEMUs (vizte naše reference).

Nabízíme pomoc s formulací Koncepce digitalizace i s formulací Vnitřní směrnice k provádění digitalizace (v souladu s ISO/B).

Digitalizované materiály dovedeme zpřístupnit ve formě moderního on-line katalogu (lze žádat o dotace v rámci ISO/A).

Zde se můžete podívat na naše reference: